Příběhy lidí

Příběh 1

Příběh 2

Příběh 3

Proč bych měl přijít do církve

Odpovědi 3 členů Baptistického shromáždění (BS). Vladimír je členem shromáždění 13 let, Jana 10 let a David 1 rok.

3108

JANA, 40 let

maminka 4 dětí

Co mám v BS rád, co se mi zde líbí ?

Líbí se mi a mám ráda, že BS učí pravdu podle Bible a také jak to použít v životě. Přijďte se přesvědčit;)

Proč vlastně chodím do církve ?

Protože, po tom co jsem se stala křesťankou, mi Pan ukázal, že je dobré být v Jeho domě. Poslouchat Jeho kázané Slovo, vždy mi to dalo sílu a směr a vám může dát také.

Co pro mě znamená
být křesťanem ?

Bůh mi dal nový život v Kristu, jsem mu moc vděčná, doufám, že me použije pro Jeho Slavu. .. a vás také 😉

3062

DAVID, 21 let

student

Co mám v BS rád, co se mi zde líbí ?

V BS mám rád příjemné prostředí, přátelský přístup, ale ze všeho nejvíce si cením silného kázání, které mě už od prvního setkání uchvátilo

Proč vlastně chodím do církve ?

Do církve chodím, převážně kvůli kázání Božího slova. Časem se do toho zařadil i velmi přátelský kolektiv lidí.

Co pro mě znamená
být křesťanem ?

Podle mě, být křesťan znamená následovat Boží vůli, ať se nám zdá zvláštní, či nepříjemná. Bůh nás totiž miluje a Jeho vůle je, na rozdíl od našeho chápání světa, perfektní.

3071

VLADIMÍR, 55 let

vědec

Co mám v BS rád, co se mi zde líbí?

Pro mne je hlavní, že jak v učení tak v kázání je kladen velký důraz na Slovo Boží, a že používáme Bibli Kralickou, v textaci podle vydání z roku 1613.

Proč vlastně chodím do církve ?

Abych mohl slyšet kázané a vyučované Slovo Boží, zpívat Bohu chvály, modlit se k Němu ve společenství bratří a sester stejné víry.

Co pro mě znamená
být křesťanem ?

Radovat se ze společenství s Bohem, studovat Jeho Slovo, modlit se k Němu, svědčit lidem o tom, jak je Bůh milostivý, lítostivý, dlouho čekající a hojný v milosrdenství a pravdě.