každou NEDĚLI
probíhá BOHOSLUŽBA
od 10:00 hod.

každou STŘEDU
můžete přijít na BIBLICKOU HODINU
od 19:00 hod.

Naše poslání

Jsme tady proto, abychom šířili evangelium,
vyučovali Bibli a pomáhali lidem při řešení duchovních otázek týkajících se jejich života a vztahu s Bohem.

Jsme nezávislou církví, která působí v České Republice od roku 2003

"... jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření." Marek 16:15

Jak Bůh pracuje v našich životech