Bůh však dokazuje svou lásku k nám,
neboť když jsme ještě byli hříšníci,
Kristus zemřel za nás.
Římanům 5:8

Naše poslání

Jsme tady proto, abychom šířili evangelium,
vyučovali Bibli a pomáhali lidem při řešení duchovních otázek týkajících se jejich života a vztahu s Bohem.

Jsme nezávislou církví, která působí v České Republice od roku 2003

"... jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření." Marek 16:15

Jak Bůh pracuje v našich životech